Klasik Yangın Sigortası Teminatları

İşyerinizi ve içinde bulunan emtia, demirbaş, makine, kasa ve yazar kasa muhteviyatları için yangın, yıldırım, infilak, dahili su hasarları, duman, hava taşıtları, kara taşıtları, fırtına, yer kayması, kar ağırlığı, dolu, grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler, terör ve hırsızlık rizikolarının gerçekleşmesinden doğacak zararlar teminat altına alınmaktadır.

Mali Sorumluluklar

 • Kiracının mal sahibine karşı sorumluluğu
 • Mal sahibinin kiracıya karşı sorumluluğu
 • Mal sahibi ve kiracının komşuluk sorumluluğu
 • İşletme ve ürün mali sorumluluğu
 • İşveren sorumluluk

Diğer Teminatlar

 • Kiracının veya mal sahibinin  kira kaybı
 • Geçici işyeri masrafları
 • İş durması
 • Enkaz kaldırma masrafları
 • Cam kırılması
 • Ferdi kaza
 • Emniyeti suistimal